Minustako ylituomari

Ylituomarien koulutus ja pätevöimisohjeet

Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

 • Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva.
 • Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään.
 • Oltava arvostettu ja kokenut koe-ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin.
 • On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kouluttajana.
 • ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana.
 • Pystyttävä kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä.
 • On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut useasti kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen.
  • piiri ei puolla ylituomarihakemuksia, joissa hakijalla ei ole näyttää koetoimitsijavaatimusten täyttymistä.
  • piirien neuvottelupäivillä 2024 on sovittu, että koetoimitsijahistoriaa pitää olla vähintään viideltä (5) vuodelta, jotta piiri puoltaa ylituomarihakemusta.
 • On täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset.
 • On täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

Koulutukseen hakeutuminen

 • Kokelas hankkii Kennelpiirin sihteeriltä "Esitys ylituomarikoulutukseen" kortin (vaalean sininen).
 • Kortti on esitäytettävä kaikilta osin huolellisesti.
 • Kokelas laatii koiraharrastuksestaan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi.
 • Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistykseltään ja tarvittaessa rotujärjestöltä. (Ensisijaisesti henkilöä esitetään Ylituomarikoulutukseen jäsenyhdistyksen taholta.)
 • Kortti ja CV lähetetään Kennelpiirin sihteerille.
 • Kennelpiirin rotujaosto antaa lausuntonsa ao. henkilön soveltuvuudesta ylituomaritehtävään piirihallitukselle.
 • Piirihallitus tekee päätöksen koulutukseen hyväksymisestä.

Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

 • Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen puollon saatuaan koulutuksen järjestäjälle.
 • Ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin ennen määräpäivää.
 • Esitys ylituomarikoulutukseen -kortin KOPIO ja todistus osallistumismaksusta lähetetään hyvissä ajoin määräajan  umpeutumista koulutuksen järjestäjälle.

Lajikohtaiseen erikoistumiskoulutukseen hakeutuminen

 • Kokelas hakeutuu Ylituomarin I-kurssin käytyään lajikohtaiseen koulutukseen, viimeistään kahden vuoden sisällä I-kurssin suorittamisesta.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään KOPIO koulutuskortista, alkuperäinen viedään mukana koulutustilaisuuteen



   

Uudenmaan Kennelpiiri ei korvaa ylituomarikoulutuksen matka-, majoitus- tai koulutuskuluja.

Ylituomareiden jatkokoulutuksesta korvataan matkakuluja vuosittain tehtävän päätöksen mukaisesti (v. 2024 max 100€).