JAOSTOT

Jaostojen tehtävät yleisesti

Kennelpiirin jaostot työskentelevät alueensa koiraharrastuksen yleisen tunnettuuden lisäämiseksi, -harrastuksen ylläpitämiseksi, -laajentamiseksi ja tehostamiseksi. Tavoitteeseen pyritään harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa, ohjaamalla ja valvomalla alueen näyttely- ja varsinkin koetoimintaa. 

Toiminnan keskeisiin tavoitteisiin kuuluu huolehtia piirin alueen koemaastotilanteesta. Lisäksi jaostojen tehtäviin kuuluu piirihallituksen sille kulloinkin antamien tehtävien hoito. Jaostojen on toimitettava piirihallitukselle tammikuun loppuun mennessä edellisvuoden toimintakertomus, kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti (kts. mallipohjat).

Jaostojen kokoonpanoon nimetään jäsenseurojen edustajia mahdollisimman laajalta alueelta toiminta-alueelta ja hallitus vahvistaa jaostojen kokoonpanot vuosittain.

Jaostojen koollekutsujat ja kunkin lajin piirinmestaruussäännöt löytyvät jaostojen sivuilta.

Kennelliiton yleinen "Kennelpiirien piirinmestaruuskokeiden järjestämisohje".