Säännöt ja ohjeet

Tukianomukset taloudellista tukea varten

Vapaamuotoinen anomus lähetetään postitse yhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittamana kennelpiirin sihteerille. Pyynnöt käsitellään kennelpiirin hallituksen kokouksessa ja ilmoitus lähetetään pyytäjälle viikon kuluessa hallituksen kokouksen jälkeen sähköpostitse. Mikäli hakija toivoo lausuntoa postitse, tulee siitä ilmoittaa anomuksessa. Kennelpiirille osoitetussa anomuksessa tulee ilmetä kaikki ne syyt, joihin hakija vetoaa tuen saamiseksi. Tarvittaessa anomukseen voi liittää kilpailubudjetin tai arvion projektin kokonaiskustannuksista ja muusta rahoituksesta.


Puoltopyyntö tunnistusmerkitsijäkurssia varten

Vapaamuotoinen anomus lähetetään postitse allekirjoitettuna kennelpiirin sihteerille. Pyynnöt käsitellään kennelpiirin hallituksen kokouksessa ja lausunto lähetetään pyytäjälle viikon kuluessa hallituksen kokouksen jälkeen. Anomuksessa tulee ilmetä kaikkien kurssille pääsyn kriteerien (pätevyysehdot) täyttyminen. 
Lisää aiheesta Kennelliiton sivuilla.

Tunnistusmerkitsijän on täytettävä seuraavat pätevyysehdot:

  • täysi-ikäisyys
  • voimassaoleva, vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Kennelliitossa (jäsennumero ja liittymisaika)
  • suoritettu kasvattajan peruskurssi (kopio kurssitodistuksesta)
  • rotujärjestön lausunto (rotujärjestön nimi ja lausuntoaika)
  • luotettavaksi tunnettu täysivaltainen henkilö, joka on myös kenneltoiminnassa tunnettu rehelliseksi ja vastuuntuntoiseksi.
  • moitteeton toiminta kennelharrastuksessa viimeisen kymmenen vuoden aikana (ei ole saanut Kennelliitolta kurinpitorangaistuksia eikä ole rangaistu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta).
  • vankka koiratietämys sekä käytännön kokemus koirien käsittelystä.