Tietoa piiristä

Uudenmaan Kennelpiiri ry on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä liitto) jäsenyhdistys, joka alueorganisaationa ja toimielimenä vastaa liiton edustuksesta omalla alueellaan. Kennelpiiri toimii Kennelliiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti ja niillä valtuuksilla, jotka Kennelliiton valtuusto ja hallitus on sille antanut. Liitto ohjaa ja valvoo kennelpiirin toimintaa. 

Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden sekä toimia alueensa kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi, tavoitteena terve, käyttökelpoinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira. 

Uudenmaan Kennelpiiri ry on perustettu v. 1957 ja sen kotipaikka on Hyvinkää.

Y-tunnus 2077099-3

Kennelpiirin pankkiyhteystiedot:
IBAN: FI37 1029 5000 2175 41
BIC: NDEAFIHH (Nordea 102950-217541)


Piirihallituksen tehtävät:

 • hyväksyy alueella pidettävät kokeet ja kurssit
  (agi, toko, pk, vinttikoirat, koiratanssi ja rallytoko - kokeet ja kurssit hyväksyy omat lajiliitot)
 • myöntää koetoimitsijakortit
  (agi, toko, pk, vinttikoirat, koiratanssi ja rallytoko - toimitsijakortit myöntää omat lajiliitot)
 • myöntää kehätoimitsijakortit
 • myöntää palkintotuomarikortit
  (agi, toko, pk, vinttikoirat, koiratanssi ja rallytoko pätevyydet myöntää omat lajiliitot)
 • harjoittaa tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa
 • ohjaa ja valvoo alueensa kasvatus-, näyttely- ja koetoimintaa
 • edistää ja tukee kenneltapahtumien järjestämistä
 • pyrkii lähentämään jäsenyhdistyksiä ja eri lajien harrastajia toisiinsa ja syventää heidän yhteistyötä
 • järjestää joko yksin tai yhteistoiminnassa jäsenyhdistysten kanssa kokouksia, koulutusta sekä neuvottelu-, selostus- ja esitelmätilaisuuksia
 • lähettää jäsenyhdistyksille jäsenpostit