Kokeiden anominen

Kokeiden anominen sähköisesti Kennelliiton Omakoira - järjestelmässä

Uudenmaan Kennelpiirin alueella järjestettävät kokeet anotaan sähköisesti Omakoira-palvelun kautta. Jäsenseurojen puheenjohtajilla ja sihteereillä on oikeus anoa kokeita Omakoirassa, mikäli he ovat Kennelliiton jäseniä ja ovat rekisteröityneet Omakoiraan. Lisäksi jäsenseurat voivat nimetä uuden luottamushenkilön, "Tapahtumien ylläpitäjän", jolle jäsenseura antaa oikeuden anoa kokeet yhdistyksen nimissä. Ylläpitäjältä edellytetään voimassa olevaa Kennelliiton jäsenyyttä.

Omakoira-palvelu löytyy täältä: Omakoira-palvelu

Kokeiden ja kurssien anominen
Kokeet/kurssit 20.8. - 31.12. anotaan 31.3. mennessä
Kokeet/kurssit 1.1. - 30.4. anotaan 31.8. mennessä
Kokeet/kurssit 1.5. - 19.8. anotaan 31.12. mennessä

Kurssit anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella ne järjestetään. Kurssianomukset toimitetaan kennelpiirin sihteerille. Anomuksen on oltava täytettynä kaikilta osin.

Huom! Seuraavan aikajakson anomuksia ei saa lähettää kennelpiirille, ennen kuin edellisen aikajakson anomuksien aikaraja on täyttynyt. Liian aikaisin lähetetyistä anomuksista kennelpiiri ei ota vastuuta.