Uudenmaan Kennelpiiri

Uudenmaan Kennelpiiri ry on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä liitto) jäsenyhdistys, joka alueorganisaationa ja toimielimenä vastaa liiton edustuksesta omalla alueellaan. Liitto ohjaa ja valvoo kennelpiirin toimintaa. 

Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden sekä toimia alueensa kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi, tavoitteena terve, käyttökelpoinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira. 

Uudenmaan Kennelpiiri ry on perustettu v. 1957 ja sen kotipaikka on Hyvinkää.

Ajankohtaista

Kennelliiton Uutisia

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. on vuonna 1889 perustettu Pohjoismaiden vanhin koirajärjestö. Jäsenmäärällä mitattuna Suomen Kennelliitto yksi maailman suurimmista kennelliitoista. Alan asiantuntijana Kennelliitto tuottaa ja jakaa tietoa koira-asioissa. Kennelliitto on aktiivisesti vuorovaikutuksessa alan eri sidosryhmien kanssa, vaikuttaa koiriin liittyvään lainsäädäntöön sekä ajaa koirien ja koiranomistajien etuja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.