Kokeet ja koulutukset

 

Koko koekauden ajokoe

Kokeen ajankohta
Koe alkaa 20.8. ja päättyy 28/29.2. 
Sallitut ajoeläimet määräytyvät MÄAJ koesääntöjen mukaan.
 

Osallistumisoikeus
Koko koekauden kokeeseen voi osallistua koira, joka täyttää Mäyräkoirien ajokokokeiden säännöissä kohdassa 3 mainitut edellytykset kuitenkin niin, että koko koekauden kokeeseen koira voi osallistua kunnes se on saavuttanut Suomen käyttövalionarvoon (FI KVA-A) oikeuttavat tulokset tai koko kauden kokeesta tai aiemmin 2 viikon kokeesta MÄAJ-1 tuloksen. 

Koemaastot
Koiran irtilaskupaikat tulee sijoittaa niin, että ne sijaitsevat Uudenmaan kennelpiirin alueella.

Koiranomistaja
- hankkii palkintotuomarin(t), koemaaston sekä tarvittaessa maasto-oppaan
- ilmoittaa koiran kokeeseen
- noutaa tai tilaa maastokortit (2kpl) Ylituomarilta, Palkintotuomarilta tai paikalliskerholta
- maksaa osanottomaksun (50€) ennen kokeen alkua Ylituomarille tai Ryhmätuomarille

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu käyttämällä SKL:n lomaketta.
Ilmoittautuminen tehdään jollekin vastaanottavista ylituomareista.
Suositeltavaa on, että kokeesta sovitaan vastaanottavan ylituomarin kanssa hyvissä ajoin etukäteen.
Ilmoittautuminen tulee tehdä kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä.

Kokeen vastaanottavat ylituomarit löytyvät kennelliiton tapahtumakalenterista!