Arvokokeiden osallistumismaksun palautuksen ohje

Piiri palauttaa hakemuksesta päätöksensä mukaisesti arvokokeiden osallistumismaksuja erikseen haettuna. 

HUOM! Anomukset toimitetaan jaoston vetäjälle, ei piirin rahastonhoitajalle.