Avustusten hakeminen

Kennelpiiri avustaa jäsenyhdistyksiään
Kennelpiiri tukee jäsenyhdistyksiään arvokokeiden järjestämisessä. Se myöntää joissakin erikoistapauksissa myös kohdeavustuksia.

Kennelpiiri ei  maksa kokeiden osanottomaksuja. Niistä huolehtivat yhdistykset oman käytäntönsä mukaisesti. Kennelpiiri kohdentaa avustukset suoraan jäsenyhdistyksilleen.

Erillispäätöksin myönnettävät avustukset
Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää erityistä avustusta jäsenyhdistykselleen harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyihin, harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen sekä ylläpitämiseen liittyviin hankintoihin. Hakemukset tulee toimittaa kennelpiirille ennen tapahtuman tai hankinnan toteuttamista. Hakemuksesta tulee ilmetä tapahtuman tiedot, tapahtuman budjetti sekä toimintakertomus taustatietoineen.

Kaikki avustusanomukset
tulee olla käsiteltävänä viimeistään piirihallituksen joulukuun kokouksessa, jotta ne ennättävät kuluvan vuoden maksatukseen. Myöhemmin tulleita ei enää käsitellä. Maaotteluissa tms. on ensisijaisesti käännyttävä oman rotujärjestön puoleen.

Lomakkeet ja ohjeet löytyvät täältä.