Avustusten hakeminen

Kennelpiiri avustaa jäsenyhdistyksiään

Kennelpiiri tukee jäsenyhdistyksiään arvokokeiden järjestämisessä. Se myöntää joissakin erikoistapauksissa myös kohdeavustuksia.

Kennelpiiri ei  maksa kokeiden osanottomaksuja. Niistä huolehtivat yhdistykset oman käytäntönsä mukaisesti. Kennelpiiri kohdentaa avustukset suoraan jäsenyhdistyksilleen.


Erillispäätöksin myönnettävät avustukset

Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää erityistä avustusta jäsenyhdistykselleen harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyihin, harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen sekä ylläpitämiseen liittyviin hankintoihin. Hakemukset tulee toimittaa kennelpiirille ennen tapahtuman tai hankinnan toteuttamista. Hakemuksesta tulee ilmetä tapahtuman tiedot, tapahtuman budjetti sekä toimintakertomus taustatietoineen.

Tukea lasten ja nuorten koiraharrastustoimintaan

UPK:n jäsenyhdistykset voivat hakea piiriltä tukea toiminnan tai tapahtuman järjestämiseen Uudenmaan alueella asuville nuorille. Tukea pyritään jakamaan tasaisesti eri harrastusmuodoille. Toiminta tai tapahtuma voi olla esimerkiksi lajitutustuminen, avoimet ovet -päivä, leiri tai koulutuspäivä tai -kurssi.

Tukea tulee hakea tällä sähköisellä lomakkeella: https://forms.gle/rBCd6o6uAiVFBHBB7 30.4.2024 mennessä toiminnalle, joka toteutuu ajalla elokuu 2024 - tammikuu 2025. Tukea on jaossa 1000€. Hallitus päättää määräaikaan saapuneiden hakemusten joukosta tuensaajat. Tuki maksetaan toteutuneiden kulujen kuitteja vastaan. 

Tukea yhdistysten koiraharrastustoimintaan

UPK:n jäsenyhdistykset voivat hakea piiriltä tukea harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyihin sekä harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviin hankintoihin, korjaus- ja rakennuskuluihin. Hakemus tulee toimittaa kennelpiirille pääsääntöisesti ennen tapahtuman tai hankinnan toteutumista. Toiminnalle, joka on tapahtunut kaudella 2024, voi hakea tukea 30.11.2024 saakka. Hallitus päättää hakemuksen perusteella tuen määrän, vuosikokouksen hyväksymän budjetin rajoissa. Tuki maksetaan toteutuneiden kulujen kuitteja vastaan.


Kaikki avustusanomukset

tulee olla käsiteltävänä viimeistään piirihallituksen joulukuun kokouksessa, jotta ne ennättävät kuluvan vuoden maksatukseen. Myöhemmin tulleita ei enää käsitellä. Maaotteluissa tms. on ensisijaisesti käännyttävä oman rotujärjestön puoleen.

Lomakkeet ja ohjeet löytyvät täältä.