Vuosikokouskutsut lähetetty jäsenyhdistyksille 10.3.2023

10.3.2023

Uudenmaan Kennelpiirin vuosikokous pidetään 27.3. klo 19.00 Rajamäellä ravintola Wilhelmissä (Valta-akseli 7, Rajamäki). Kokouskutsut on lähetetty jäsenyhdistysten Omakoira-tietojen mukaan yhdistyksen puheenjohtajalle ja sihteerille 10.3.2023.

Kennelpiirin sääntöjen mukaan kokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta sähköpostilla, kotisivuilla, kirjeellä tai yhdistyksen julkaisussa mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 8 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa.


8 § 

Kennelpiirin jäsenyhdistyksen on toimitettava Kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana Kennelpiirille toimintailmoitus, josta ilmenee myös toimihenkilöt yhteystietoineen sekä yhdistyksen toimintavuoden viimeisen päivän jäsenmäärä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä Kennelpiirin vuosikokouksessa määräytyy toimintailmoituksen mukaan.


Lisätietoja toimintailmoituksesta: Omakoira-palvelu yhdistyksille | Suomen Kennelliitto